Forside. Opdateret 04.12.2020

Terner. Jeg er vild med terner!, der ikke er oppertunistiske og altædende som måger, men helt overvejende lever af fisk, som fanges ved styrtdyk! Kun sandternen jager over land...efter mus, frøer, firben, fugleunger...o.a. Her ses splitterne, fjordterne og... havterne, fuglen der trækker længst af alle fugle...helt fra nordgrønland til antarktis...og tilbage igen! Desuden ses de mere sjældne arter: dværgternen, sortternen og de helt sjældne ....hvidskægget terne, hvidvinget terne og sandternen...De fleste fotos er taget på sydlangeland, dog er dværgternen fra blåvands huk og sandternen fra Filsø.