Forside

Musvåge, fjeldvåge og hvepsevåge!....Våger er middelstore rovfugle, der har brede vinger og en ret kort hale. Deres fjerdragt er meget varieret. De ses tit musende eller siddende på udkig efter bytte. Under trækket ses de  i flokke, hvor de kredser højt på himlen. Musvågen er langt den hyppigste våge i Danmark....Fjeldvågen besøger Danmark nordfra i vinterhalvåret. Hvepsevågen trækker nordpå, gennem landet, om foråret....og syd på igen om efteråret...lever af hvepse, hvepseboer og hvepselarver!